Alpha – en grundkurs i kristen tro

Alpha är en grundkurs i kristen tro. Är du nyfiken eller intresserad av att lära dig mer om kristen tro och få diskutera det med andra? Då är detta en kurs för dig!

Inga krav ställs på att du ska vara troende. Alpha finns över hela världen och alla är välkomna. Kursen utgörs av ett antal kurstillfällen som utforskar den kristna tron. Varje tillfälle är inriktat på olika aspekter och frågor som rör tro och är skapat för att väcka samtal. Träffarna utgörs av en enklare måltid, ett föredrag och ett gott samtal.

Kontakt

Mattias J Fröding,
pastor
mattias.froding@sunnemissionskyrka.se
073-347 50 58