Om equmenia

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte” – Jesus

Equmenia Sunne är en egen förening och bedriver församlingens barn- och ungdomsarbete. Syftet är att erbjuda barn och ungdomar en trygg miljö där de känner sig älskade, får uppleva kristen tro och lära sig mer om vad den innebär och vem Jesus är. Som medlem i Equmenia behöver man inte ha en tro men i Equmenias verksamhet får man höra om den kristna tron och om en Gud som älskar alla människor

Kontakt

Andreas Arvidsson
Barn- & ungdomsledare
Telefon: 073-544 62 19


Emilie Espada
Ordförande Equmenia Sunne
Telefon: 072-521 93 19

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Equmenia ansvarar för verksamheten för barn och unga i Equmeniakyrkan och består av cirka 350 lokala föreningar med runt 15 000 medlemmar på olika platser i Sverige. Vi vill skapa en meningsfull vardag för barn och unga där de får växa och hitta sin väg i tro och liv.

Läs mer på Equmenia riks hemsida