Stick- och pratcafé

Caféet är en träffpunkt för kvinnor över 18 år med olika kulturell bakgrund. Det är en plats att prata svenska och att få nya vänner – en plats där vi byter erfarenheter och lär av varandra i en trygg miljö. Samlingarna består av tre delar, fika, skapande: stickning eller annat handarbete och andakt.

Kontaktperson: Lilian Arvidsson

Telefon: 076-811 12 80