Kontakt

Sunne Missionskyrka
Långgatan 37
686 30 Sunne

Telefon: 073-559 90 39
E-post info@sunnemissionskyrka.se
Org. nr. 874000-1089.

Mattias J Fröding
Pastor och församlingsföreståndare

Telefon: 073-347 50 58
mattias.froding@sunnemissionskyrka.se
Kontorstid: onsdagar 13-16
Ledig dag: måndagar


Andreas Arvidsson
Barn- & ungdomsledare

Telefon: 073-544 62 19
andreas.arvidsson@sunnemissionskyrka.se

Marja Strömmare
Församlingsvärdinna

Telefon: 073-559 90 39
marja.strommare@sunnemissionskyrka.se

Arne Arvidsson
Församlingsordförande

Telefon: 070-621 00 76
arnearvidsson@telia.com


Anders Dahlström
Vice församlingsföreståndare

Telefon: 070-320 88 58

Emilie Espada
Ordförande för Equmenia Sunne

Telefon: 072-521 93 19