Kondoleanser

Genom Sunne Missionsförsamlings blomsterfond ges möjlighet att lämna en gåva i form av kondoleans till minne av en kär vän eller närstående, som gått bort.

– När ni stöder blomsterfonden går pengarna till diakonalt och socialt arbete inom kommunen men även nationellt och internationellt.
– Blomsterfonden delar också ut julblommor till äldre och till vårdinrättningar i Sunne kommun.
– En del av blomsterfondens medel används till blommor vid begravningar och utsmyckning av kyrkan vid högtider och gudstjänster.

Lägsta avgift för kondoleans är 50 kronor och om den ska skickas per post 70 kronor.

ros.jpg

Blomsterfondens bankgiro 5232-6766

Vill du skicka en kondoleans via bankgiro, kontakta någon av nedanstående för utskrivning av kondoleans, 3-4 dagar före begravningsdagen.

Inger Larsson 073-216 94 41
Mait Larsson 070-663 95 61
Elisabeth Reinholdsson 073-071 37 18
Ewa Johnsson 070-363 58 61

ros.jpg

Blomsterfondens kontaktpersoner

By
Laila Frykberger 070-393 84 16

Sunne
Ingegerd Gunnarsson 076-108 27 33
Ewa Johnsson 070-363 58 61
Inger Larsson 073-216 94 41

Tomthult
Mait Larsson 070-663 95 61

Rottneros
Nils-Åke Nilsson 0565-60125, 070-552 19 63

Mellby
Gunilla Olsson 073-029 98 58

Gettjärn
Elisabeth Reinholdsson 0565-43120, 073-071 37 18

Stöpafors
Börje Westlund 0565-92126, 070-272 71 77