Körsång

Om kören

På onsdagar, jämna veckor, kl 19-00-20.30 övar kören. Vi är ett 25-tal medlemmar och det är en jämn fördelning mellan de fyra körstämmorna. Vi medverkar med jämna mellanrum i gudstjänsterna och vi åker ibland till andra ställen och sjunger.

Vi blir gärna fler i körgemenskapen – välkommen med!

Kontakt

Cissi Neuman, körledare

tel. 070-176 10 57