Ge en gåva

Församlingens ekonomi är beroende av de gåvor vi får. Det är medlemmarna som bär församlingens ekonomi. Vi har ingen medlemsavgift utan var och en bidrar efter sina ekonomiska förutsättningar.

Några ger av sin tid och arbetar ideellt med olika uppgifter och ledaruppdrag, andra bakar och skänker bröd till kyrkkaffet och andra serveringar. Vi hjälps åt att underhålla och sköta om våra lokaler.

Vi är olika som människor med olika möjligheter och tillgångar och vi tror att denna mångfald berikar och betjänar oss här i Sunne med omnejd, i såväl samhälle som i församlingen.

Vi mottar tacksamt din gåva oavsett storlek.

Uppgifter vid givande:
Bankgironummer, huvudkassa: 5419-6829
Swish: 12345 36066
Meddelande: Gåva eller kollekt

Församlingsnamn: Sunne Missionsförsamling 
Församlingsnummer: 3770

Bli månadsgivare

För att församlingen ska kunna göra långsiktiga åtaganden, exempelvis i form av anställd personal är det regelbundna givandet viktigt. Ett sätt attt bidra till detta är att ha en månatlig överföring till församlingen. Detta löser du enklast via din internetbank.

Uppgifter för överföring:
Typ av konto: Bankkonto
Cleringnummer: 83360
Kontonummer: 48910111
Mottagare: Sunne Missionsförsamling
Meddelande: Månadsoffer

Kyrkoavgift

Ett annat sätt att regelbundet stödja församlingen är att ge din kyrkoavgift till församlingen. Läs mer >>

Stöd Equmeniakyrkans arbete

Du kan också bidra till det arbete som Equmeniakyrkan på riksnivå bedriver. Det handlar om missionsarbetet i Sverige och utomlands, försmlingsplanteringar, pastors/diakon-utbildningen samt det gemensamma barn- och ungdomsarbetet som bedrivs genom Equmenia med mera. Läs mer >>