Scout

Om scout

Sunne equmeniascout vänder sig till barn från åk 3 och uppåt. Allt vårt arbete bygger på en kristen grundsyn. Genom arbetet vill vi lära ut hur man ska klara sig i olika situationer, både individuellt och i grupp, samt hur vi ska vara mot varandra. På våra samlingar gör vi olika saker, leker och lär oss ett och annat som kan vara praktiskt och nyttigt och försöker trivas ihop. Varje samling innehåller också en andakt.

Vi tycker det är viktigt att värna om vår natur, därför är många av våra träffar utomhus. Detta kräver naturligtvis kläder efter väder. Vi tror på upplevelsen – att få vara med om – ”learning by doing” som det heter i scout. Det är en av grundtankarna i hela vårt scout-arbete.

För att täcka en del av de kostnader som vi har för vårt arbete, tar vi upp en medlemsavgift på 100 kr/termin. I avgiften inkluderas en försäkring som innebär att barnen är försäkrade under samlingarna och utflykter, läger, hajker osv., samt på väg till och från de olika aktiviteterna.

För samåkning från Sunne Missionskyrka,
kontakta Märta på telefon 070-35 67 067.

Ledarna
_________________________________
Medlemsavgift 200 kr/ år
(Gäller även övriga verksamhet i Equmenia Sunne).
Betalas i början på terminen till ledarna,
på Bg 5910-4463
eller till Swish-nummer 123 148 59 45.
Ange avsändare.
_________________________________

Program

Tomthults Missionshus tisdagar 18:00-19:30

Mars

22 Scoutstart med lekar
29 Utflykt till Sunne Missionskyrka,
April
5 Snart påsk
12 Påskvandring
19 PÅSKLOV
26 Det gror
Maj
3 Vad gäller i skogen
10 Tänt var det här
17 Korvgrillningsmärke
24 Avslutning
Juni
18-22 Scoutläger

Kontakt


Christina Larsson
073-808 45 42

Märta Nilsson
0565-60125
070-35 67 067

Joel Larsson
073-03 30 739

Andreas Arvidsson
073-54 46 219

About the Scouts

Sunne equmenia Scout is aimed at children from the third grade and up.
All of our work is based on Christian ethics. Through our work we want to teach the children how to cope in different situations, both individually and in groups, and how to interact each other. In our meetings we do different things; play and learn a few things that can be useful and practical and stress that getting along is important. Each meeting also includes a devotional.

We think it is important to protect our nature and therefore we hold many of our meetings outdoors. This of course requires clothes suited for the weather. We believe in the experience – to be part of – ”learning by doing” as they say in Scouting. It is one of the basic ideas of our entire Scouting work.

To cover some of the expenses that we have for our work, we take up a membership fee of 200 kr / year. The fee includes insurance which means that the children are insured during meetings and excursions, camps, hikes, etc. They are also insured on the way to and from the various activities.

We have a close cooperation with the Scouts in the Tomthults mission house. Sometimes we go out there to them. On those occasions the car leaves from the Missionskyrka in Sunne kl. 17:45 and will return to Sunne somewhat later, about kl.19:45.

The Leaders