Scout

Om scout

Sunne equmeniascout vänder sig till barn från åk 3 och uppåt. Allt vårt arbete bygger på en kristen grundsyn. Genom arbetet vill vi lära ut hur man ska klara sig i olika situationer, både individuellt och i grupp, samt hur vi ska vara mot varandra. På våra samlingar gör vi olika saker, leker och lär oss ett och annat som kan vara praktiskt och nyttigt och försöker trivas ihop. Varje samling innehåller också en andakt.

Vi tycker det är viktigt att värna om vår natur, därför är många av våra träffar utomhus. Detta kräver naturligtvis kläder efter väder. Vi tror på upplevelsen – att få vara med om – ”learning by doing” som det heter i scout. Det är en av grundtankarna i hela vårt scout-arbete.

.

Ledarna
_________________________________
Medlemsavgift 200 kr/ år
(Gäller även övriga verksamhet i Equmenia Sunne).
Betalas i början på terminen till ledarna,
på Bg 5910-4463
eller till Swish-nummer 123 148 59 45.
Ange avsändare.
_________________________________

Program

Program för Scout hösten 2023

Vid Sommarhemmet Sundsberget, tisd. 18-19:30 från 10/10 vid/i Sunne Missionskyrka

 September                 

12 Skogsbingo

19 Patrullkväll

26 Luffarschack & Stormkök

Lö 30 Avtryck 2023, Värmlandstramp Karlstad. Se separat info!

Oktober                      

3 Patrullkväll

10 Eldkunskap & Inför scoutinvigning…

Sö 15 11:00 Gudstjänst med scoutinvigning. Mer info kommer.

17 Stadsjakt

24 Kvällens gäst

31 HÖSTLOV

November                   

7 Filmkväll

14 Dominoeffekten 2.0

21 Patrullkväll

28 Avslutning

Kontakt:

Märta Nilsson      070-35 67 067

Christina Larsson  073-808 45 42

Andreas Arvidsson 073-54 46 219

About the Scouts

Sunne equmenia Scout is aimed at children from the third grade and up.
All of our work is based on Christian ethics. Through our work we want to teach the children how to cope in different situations, both individually and in groups, and how to interact each other. In our meetings we do different things; play and learn a few things that can be useful and practical and stress that getting along is important. Each meeting also includes a devotional.

We think it is important to protect our nature and therefore we hold many of our meetings outdoors. This of course requires clothes suited for the weather. We believe in the experience – to be part of – ”learning by doing” as they say in Scouting. It is one of the basic ideas of our entire Scouting work.

To cover some of the expenses that we have for our work, we take up a membership fee of 200 kr / year. The fee includes insurance which means that the children are insured during meetings and excursions, camps, hikes, etc. They are also insured on the way to and from the various activities.


The Leaders