Hemgrupper

Om hemgrupper

Hemgrupper, cellgrupper, bönegrupper, ja det har många namn. Gemensamt för dessa är att man träffas i en mindre grupp oftast i hemmen där man kan få en närmare gemenskap med möjlighet till djupare samtal och att be för varandra. I församlingen finns ett antal sådana grupper av lite olika karaktär. Är du intresserad av att vara med i en sådan grupp, kontakta församlingens pastor.

Kontakt

Mattias J Fröding, pastor mattias.froding@sunnemissionskyrka.seTelefon: 073-347 50 58