Alpha våren 23

Tisdagen den 21 mars kl 18.00 drar vårens Alpha-kurs igång.

Alpha är en grundkurs i kristen tro. Är du nyfiken eller intresserad av att lära dig mer om kristen tro och få diskutera det med andra? Då är detta en kurs för dig!

Inga krav ställs på att du ska vara troende. Alpha finns över hela världen och alla är välkomna. Kursen utgörs av ett antal kurstillfällen som utforskar den kristna tron. Varje tillfälle är inriktat på olika aspekter och frågor som rör tro och är skapat för att väcka samtal. Träffarna utgörs av en enklare måltid, ett föredrag och ett gott samtal.

Ta gärna med dig en vän och gå kursen tillsammans med, men du är lika välkommen själv. Man lär snabbt känna varandra genom samtal som går på djupet.
Genom att filmerna som används finns på flera språk, kommer dessa om behov finns även att visas på dari.

Ledare för kursen är pastor Mattias J Fröding och Laila Frykberger. Har du frågor får du gärna mejla Mattias: mattias.froding@sunnemissionskyrka.se eller ringa 073-347 50 58.

Anmälan görs på info@sunnemissionskyrka.se, gärna före 14 mars.