En bönevecka i fastetid

Vecka 12 – en bönevecka

Vi är nu mitt i fastan som är en förberedelse inför påsken. I församlingens planerar vi att uppmärksamma fastan på ett särskilt sätt under en vecka i mars. Under denna vecka kommer vi att fokusera extra på bön. Du som kan tänka dig att ta ansvar för något av bönetillfällena kan skriva upp dig på en lista som sitter på anslagstavlan vid ”kyrktorget”. Huvudansvar har Lilian Arvidsson och Anders Dahlström.

Det kommer att vara olika samlingar klockan 10 och klockan 18 varje dag med undantag för söndagen. För mer detaljerat program hänvisar vi till kalendern här på hemsidan eller anslagstavlan i kyrkan.