Första advent 27/11 kl. 11

Var med och sjung de kända adventssångerna. Predikar gör församlingens pastor Mattias J Fröding, medverkar gör även församlingens kör och flera musiker.

Vi firar även nattvard. Som vanligt är det söndagskul för barnen. Efteråt är alla välkomna på adventsfika.