Gemenskapsdag

En gemenskapsdag 27 april för oss i Fryksdalen och Klarälvdalen.

En dag för oss som är med i olika församlingar och samfund  i Fryksdalen och Klarälvdalen att samtala, knyta kontakter och be tillsammans. Platsen är Sunne missionskyrka.

14.00 Seminarium – läget i församlingarna: samtal och   bön  –  en samling för styrelseledamöter och   församlingsledare

16.30 Seminarium: Har Paulus något att säga oss i norra   Värmland? Samtal och studium av Efesierbrevet med Curt Engström. Alla välkomna!

19.00 Kvällsmöte Predikan: Morgan Carlsson. Sång:   Cathrine & Benjamin Dyke m.fl. Alla välkomna!

Smörgåsfika mellan samlingarna

 Arrangörer: