Julotta i Tomthults missionshus

Kl. 08.00 på juldagsmorgonen samlas vi till julotta i Tomthults missionshus. Vi gläds över undret att Gud väljer att bli människa i ett litet barn.
Predikar gör församlingens pastor Mattias J Fröding och Bygdekören leder sången.

Efteråt blir det fika.

Välkomna!