Samtalskvällar om församlingen

Under våren kommer vi att kommer vi att ha två samtalskvällar om församlingen och framtiden, den 26 april och den 24 maj kl. 18.30-20.00. Dessa kommer att ta sin utgångspunkt dels i de diskussioner vi hade på Vägsjöfors i höstas och på ett församlingsmöte tidigare i våras, dels i Equmeniakyrkans diskussionsmaterial Färdplan.

VÄLKOMNA